Zeren bila zabiltza? (BAGOAZ! B1-27)

Zenbait ezohiko egoera hipotetikotan zer egingo genukeen adieraziko dugu.
Altxorraren bila jokoan lehiatuko gara.

Gramatika:
Noren/zeren bila egitura
Hala eta guztiz ere aurkaritza lokailua
Aditz laguntzailea: Baldintza hipotetikoaren birpasa (NOR, NOR-NORK, NOR-NORI-NORK)
Eraman aditz trinkoa lehenaldian
Aditzaren aspektua: aditz trinkoa ala aditz laguntzailea + -t(z)en

Lexikoa:
Haserrea adierazteko esamoldeak
Ez- aurrizkiaren bidez sortutako hitzak (ezohiko, ezizen, ezberdin, ezuste)
Bilatu/aurkitu/topatu aditzen adierak eta moldeak

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 

 Bagoaz! B1 - bilduma 
 

Exercise

B1
05-16-2019
  • Aitziber Larramendi
  • Esther Isasa
20765774
4551