91. zenbakia.

Aurkibidea

6 Jim Cummins, hizkuntza borroken testigu
14 Unamuno, euskararen hiletak eskatu zituena
20 Begiak ere jazten dira
22 Subastaren sistemarekin jai du arrantzaleak
26 Bi adar eta lau hanka
29 Fermin Muguruza: "Ikaratuta dauzkagu denak"

30 Gaur bizi balitz: Teobaldo I, Nafarroako errege trobadorea
34 Ipuinak: Nondik dator idia?

07-15-1986
16228460
327