Content with Frase a frase ZALANTZAK .

 • Jadanik, jada, ja, dagoeneko, honezkero
 • Ibon Sarasolaren hitza: Gogoa dut ala Gogoak ditut?
 • "Liskarrak eman dira" zuzena ote da?
 • ZALANTZAK
  DUDAS (Castellano)
  DOUTES (Française)
 • Ez dut uste.
  No lo creo. (Castellano)
  Je ne crois pas. (Française)
 • Ez dakit.
  No lo sé. (Castellano)
  Je ne sais pas. (Française)
 • Beharbada.
  Quizás. (Castellano)
  Peut-être. (Française)
 • Baliteke.
  Es posible. (Castellano)
  C'est possible. (Française)
 • Apika.
  A lo mejor. (Castellano)
  Pourquoi pas. (Française)
 • Agian.
  Tal vez. (Castellano)
  Peut-être. (Française)