2013ko bigarren deialdia. Entzumena, irakurmena eta idazmeneko behin-behineko emaitzen aurkako erreklamazioak

Behin-behineko emaitzen aurkako erreklamazioak.

1. maila

HABEren zuzendari nagusiaren 2013ko urtarrilaren 24ko Ebazpenaren 4. artikuluaren arabera, entzumena, irakurmena eta idazmeneko behin-behineko emaitzen aurkako erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta aurkeztutakoak aztertu ondoren, lehen mailako Epaimahaiburuak jasotako 7 erreklamazioak aztertu eta erabaki du erreklamazio horiek ez onartzea.

2. maila

HABEren zuzendari nagusiaren 2013ko urtarrilaren 24ko Ebazpenaren 4. artikuluaren arabera, entzumena, irakurmena eta idazmeneko behin-behineko emaitzen aurkako erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta aurkeztutakoak aztertu ondoren, bigarren mailako Epaimahaiburuak jasotako 26 erreklamazioak aztertu eta erabaki du 15257786; 78877916; 48538241 eta 16086949 nortasun-agiridun azterketarien erreklamazioak onartzea.

Era berean, erabaki du aurkeztutako gainerako erreklamazioak ez onartzea.

3. maila

HABEren zuzendari nagusiaren 2013ko urtarrilaren 24ko Ebazpenaren 4. artikuluaren arabera, entzumena, irakurmena eta idazmeneko behin-behineko emaitzen aurkako erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta aurkeztutakoak aztertu ondoren, hirugarren mailako Epaimahaiburuak jasotako 55 erreklamazioak aztertu eta erabaki du 27476138 nortasun-agiridun azterketariaren erreklamazioak onartzea.

Era berean, erabaki du aurkeztutako gainerako erreklamazioak ez onartzea.

4. maila

HABEren zuzendari nagusiaren 2013ko urtarrilaren 24ko Ebazpenaren 4. artikuluaren arabera, entzumena, irakurmena eta idazmeneko behin-behineko emaitzen aurkako erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta aurkeztutakoak aztertu ondoren, laugarren mailako Epaimahaiburuak jasotako 15 erreklamazioak aztertu eta erabaki du erreklamazioak horiek ez onartzea.

11-26-2013
16293307
5268