Imprimir

Testu hautatuak. 3, Hizkuntzaren filosofia

 Iñaki Zabaleta Gorrotxategiren Txillardegi: euskara biziaren pentsalaria hitzaurreak irekitzen du liburua. Segidan datoz ale honetako 11 testuak: Hauzo-lan eta «Aillu» (1965); Euskotarrak utikan (1965); Hitzaurre (Branka, 1. zenbakia, 1966); Hizkuntza eta pentsakera (1966); Hitzaurre (Branka, 2. zenbakia, 1966); Bibliografia apur bat. Hogei liburu nagusi hizkuntzaren arloari buruz (1966); Estrukturalismoaz zenbait hitz (1968), Hizkuntza eta pentsakera (hitzaurrea) (1970); Errorik-eza eta gizon abstraktoa (1971); Levi Strauss gailen (1973); eta Mintzamena gizonetik at (1992).

 
 

Comments
Login for comment

 

 

 

Visit HABE's profile on Pinterest.