Applied linguistics

 • Zertan dira Aralar Iparraldeko tokiko hedabideak? [Baliabide elektronikoa]

  Zertan dira Aralar Iparraldeko tokiko hedabideak? [Baliabide elektronikoa]

  Herri aldizkari zein irratiek ekarpen handia egiten diote euskarari eta garrantzi handia dute euskal hiztun komunitatean. Aralar Iparraldeko toki hedabideak abiapuntu hartuta, eskualdeko komunikabideen egoera aztertu da lan honetan: nola lan egiten duten, zein finantzazio bide dituzten, sektorearen eraldaketa nola bizi duten eta etorkizuna nola irudikatzen duten, besteak beste. Metodologia datu ofizialen bilketan eta toki hedabideen arduradunekin egindako elkarrizketa sakonetan oinarritu da. Aralar Iparraldeko toki hedabideak zirkuluaren erdigunean jarrita, egoeraren eta etorkizunaren inguruko zertzelada batzuk aurkituko ditu irakurleak sakontze-egitasmo honen azken zatian.  

  Zertan dira Aralar Iparraldeko tokiko hedabideak? [Baliabide elektronikoa]
 • Linguistic diversity, minority languages and sustainable development

  Linguistic diversity, minority languages and sustainable development

  Esta publicación electrónica es una muestra de las actividades que viene desarrollando la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU desde su creación en 2007. Garantizar la diversidad lingüística constituye un propósito que la Cátedra reivindica como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a pesar de que en esta agenda no se mencione explícitamente. El volumen aporta trabajos originales de especialistas de renombre, pero también de activistas implicados que analizan la diversidad lingüística e insisten en el valor que tienen las lenguas, especialmente las minorizadas, como factor de desarrollo para sus comunidades respectivas. En cada uno de los 12 capítulos podemos encontrar reflexiones y ejemplos de iniciativas pensados para revitalizar lenguas minorizadas de diferentes partes del mundo. 

  Linguistic diversity, minority languages and sustainable development
 • The Oxford handbook of language production

  The Oxford handbook of language production

  The Oxford Handbook of Language Production provides a multidisciplinary review of recent accomplishments in the investigation of the cognitive and brain mechanisms involved in language production. Contributions from psycholinguists, cognitive neuroscientists, and linguists review recent accomplishments in the field and offer researchers a wider perspective on investigations of this core aspect of human language processing. Chapters on spoken language production review behavioral, computational and neurobiological data on language processing in mono- and multilingual speakers at multiple levels of linguistic structure— from sentences to individual words, speech sounds and articulatory gestures, extending to discourse and the broader social context of speaking. Chapters from linguists provide an overview of key issues in linguistic structure at each of these levels of representation. Moving beyond speaking, additional chapters review spelling, sign language and the interface of production with other cognitive systems (monitoring, memory, gesture and speech perception). 

  The Oxford handbook of language production

Basque library

 • Euskadi indarkeriaren ondoren

  Euskadi indarkeriaren ondoren

   Liburu honek Euskadiko ETAren ondorengo egoera edo bake-prozesua aztertzen ditu, ideologia- eta metodologia-ikuspuntu ezberdinetatik, gatazkaren ostekoak diren hurrengo gai giltzarrien gaineko gogoeta eginez: biktimen politikak, justizia leheneratzailea eta justizia trantsizionala, adierazpen-askatasuna, ETAren armagabetzea eta desagertzea, indarkeriak gizartean izan duen eragina; eta, azkenik, bakerako eta giza eskubideetarako hezkuntza, bizikidetza, memoria eta gizarte-ehunaren berregitea. Esandako gaiak ikuspuntu juridikotik aztertu dira, nagusiki, baina jakintzaren beste alor batzuetako adituen ikuspegiak tartekatu dira ere, antropologiaren, historiaren, zientzia politikoaren, hezkuntzaren eta etikaren arloetako adituenak. Liburu honetan aurkezten diren artikuluak, hala nahita, laburrak dira, lanketaren zorroztasuna formatu arin eta gaian interesa duen guztiarentzat iristen erraza izatearekin konbinatu delarik, garrantzi sozialeko gaietan iritzi publiko libre eta kritikoa osatzen laguntzea xedetzat harturik. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Este libro analiza desde diferentes perspectivas ideológicas y metodológicas el proceso de paz en Euskadi o la situación post ETA. Lo hace a través del abordaje de las cuestiones clave del post conflicto, como son las políticas de víctimas, la justicia restaurativa y transicional, la libertad de expresión, el desarme y la desaparición de ETA, el impacto de la violencia en la sociedad y, finalmente, la educación para la paz y los derechos humanos, la convivencia, la memoria y la reconstrucción del tejido social. Dichas cuestiones son examinadas principalmente desde una vertiente jurídica que enlaza con la óptica de personas expertas en otras ramas del conocimiento, como la antropología, la historia, la ciencia política, la educación o la ética. Los artículos que se presentan son intencionadamente breves y combinan el rigor con un formato ágil y accesible para cualquier público interesado en la materia, y tienen como objetivo general contribuir a conformar una opinión pública libre y crítica en temas de transcendencia social.

  Euskadi indarkeriaren ondoren
 • Zalantzen amaiera? argien mendetik irudiaren arora

  Zalantzen amaiera? argien mendetik irudiaren arora

   Saiakera honek azaltzen du zelan igaro garen garai bateko logozentrismotik (erregistro idatziaren nagusitasunetik) gaur egungo ikonozentrismora (Irudiaren Arora), narrazioa ardatz biren inguruan harilkatuta: batetik, komunikazio-arloko teknologia moderno nagusien sorrera-testuinguruaren eta ondorengo bilakaeraren berri emanez; bestetik, teknologiok garaian garaiko gizarte zein ideologiekin izaniko harreman dialektikoa deskribatuz, nola Euskal Herrian hala mundu zabalean. Gogoeta egiten du, era berean, Giovanni Sartorik Homo Videns: Televisione e Post-Pensiero saiakeran planteaturiko hipotesiaren inguruan: benetan ahultzen al ditu Irudiaren Aroak arrazoibidea eta logos-a? Zertzuk dilema planteatzen dira irudiz gainezkaturiko gizarte geroz eta teknologizatuagoan? Pertsonok ezaugarritzen gaituzten hautu eta borondate askeak kolokan jartzen ote ditu Google erraldoiak bere desanbiguaziorako eta zalantza ezabatzeko joerekin? Aldaketa ebolutibo baten aurrean gaude teknologiok erdi ziborg bihurtu gaituzten honetan? Euskal Herrian zein munduan modernitatetik postmodernitatera egin den bidea aztertzeko beste modu bat da, azken beltzean, saiakera honetan planteatzen dena, Euskal Herriaren zein Mendebaldearen historia garaikidean barrena bidaiatuta.    

  Zalantzen amaiera? argien mendetik irudiaren arora
 • Bihotz ahots : M. L. Oñederra irakaslearen omenez

  Bihotz ahots : M. L. Oñederra irakaslearen omenez

   «Nahigabe, oharkabean egiten dugun hori ohitura bihurtzen zaigu eta, bizitzaren beste alor zenbaitetan bezala, ohitura hausten denean, ohikoena gertatzen ez denean, nabaritzen da argien. Horregatik, Ruper Ordorikak, bere kantatzeko eraren ozentasun eta leuntze bereziengatik kontsonante moten lekuak aldatzen dituenean, entzuleari iruditzen zaio zerbait gertatu dela. Hotsez, hizketarako erabiltzen ditugun hotsez ohartzen baikara, zeharka bezala, ez hitzez bezala, ez gramatikaz bezala… Hotsak urrutiago daude gure jakinaren gaineko ezagutzatik. Beharbada horregatik gramatikagileek, idazleek, irakasleek, araugileek ere kasu gutxiago egin izan diote ahoskerari… hizkuntzaren kanpoko aldea balitz bezala, fruitua janda bota egiten den oskola… Baina azalik gabeko fruitua usteldu egiten da, kanporatzen ez den hizkuntza bezala. Halaz ere, nahiz horren garrantzitsu izan, egia da ahoskera gauza berezia dela hizkuntz osagaien artean, ezin dela hiztegia bezala edo gramatika bezala arautu, ezta ikasi ere. Ahoskera ez da memoria, ez da pentsamendu hutsa, gramatika edo gauzen izenak bezala. Ahoskera hitzak eta gramatika gorputz bihurtzea da eta, gorputza baliatuta, aire mugimendu eta aire mugimendu hori, tinpano astindu (berriz gorputz) entzulearengan».

  Bihotz ahots : M. L. Oñederra irakaslearen omenez

Teaching materials

 • Alter ego + B2

  Alter ego + B2

   100% des documents renouvelés et actualisés, avec une approche comparative et ouverte sur le monde Une approche actionnelle renforcée, avec de nombreuses tâches au fil des leçons plus d'exercices dans chaque dossier Une progression fluide revue sur l'ensemble Une étude de la langue en contexte Des tableaux grammaticaux dans les pages « Des mots et des formes » Une nouvelle double page « Éclairages » pour entrer dans le dossier par des documents courts, variés et ludiques Une double page « Approfondir » pourd écouvrir des textes littéraires et apprendre à argumenter à l'oral et à l'écrit.

  Alter ego + B2
 • Alter ego + B1

  Alter ego + B1

   60% des documents renouvelés et actualisés une approche actionnelle renforcée, avec de nombreuses tâches au fil des leçons, plus 3 tâches qui préparent le projet final du dossier plus d'exercices dans chaque dossier une progression fluide revue sur l'ensemble une étude de la langue en contexte avec l'essentiel du vocabulaire et des mémos linguistiques dans chaque Point Langue.

  Alter ego + B1
 • Alter ego + A2

  Alter ego + A2

   60% des documents renouvelés et actualisés une approche actionnelle renforcée, avec de nombreuses tâches au fil des leçons plus d'exercices dans chaque dossier une progression fluide revue sur l'ensemble une étude de la langue en contexte avec plus d'outils pour faciliter l'apprentissage.

  Alter ego + A2

 

 

Brochure

 

 

Opening Hours

Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday: 8:30-15:00
Friday: 8:30-14:30 

Summer opening hours (June, July, August, September)
From Monday to Friday: 8:30-14:30

Get in touch with us

HABE Liburutegia
Vitoria-Gasteiz, 3 4.a
20018 Donostia-San Sebastián
943-022602 / 943-022604
liburutegi@habe.eus map

 

 

  

 

Borrow eBooks

 

 

 

 

Visit HABE's profile on Pinterest.