Zenbakiak: Bizpahiru/Hogeiren bat

  • Gutxi gorabeherako zenbatasuna honela adieraz daiteke
Adib.:
Bi edo hiru. / Hiru edo lau. / Lau edo bortz, etab.
Hiru lau. / Lau bost. / Zazpi zortzi, etab. Bizpahiru. / Bizpahirulau. / Hiruzpalau. / Lauzpabortz. / Bospasei. / Lauzpasei.

  • Batzuetan ken daiteke edo hori bat -en ordez
Adib.:
Hamar hamabi bat. / Zortzi hamar bat, etab.
  • Hurbilezko zenbatasuna bestela ere adieraz daiteke
Adib.: Hogeiren bat. / Hogei bat. / Hogei lagun hurbil. / Hamabi hurren bat. / Hogei lagun inguru. / Lauretan hogei urte eskas. / Hogei eta gehiago gizon. / Ehun eta zenbait ardi

 
 

Comments
Login for comment

You may be interested