Imprimir
  • Learning objectives:
    • Fonologia-Ortografia
    • Adierazpide linguistikoak
  • Keywords: zenbaki

Zenbakien idazkera

0

zero, huts

1

bat

2

bi

3

hiru

4

lau

5

bost (bortz)

6

sei

7

zazpi

8

zortzi

9

bederatzi

10

hamar

11

hamaika

12

hamabi

13

hamahiru

14

hamalau

15

hamabost (hamabortz)

16

hamasei

17

hamazazpi

18

hemezortzi (hamazortzi)

19

hemeretzi

20

hogei

21

hogeita bat

22

hogeita bi

23

hogeita hiru

24

hogeita lau

25

hogeita bost (hogeita bortz)

26

hogeita sei

27

hogeita zazpi

28

hogeita zortzi

29

hogeita bederatzi

30

hogeita hamar

31

hogeita hamaika

32

hogeita hamabi

33

hogeita hamahiru

34

hogeita hamalau

35

hogeita hamabost (hogeita hamabortz)

36

hogeita hamasei

37

hogeita hamazazpi

38

hogeita hemezortzi (hogeita hamazortzi)

39

hogeita hemeretzi

40

berrogei

41

berrogeita bat

42

berrogeita bi

43

berrogeita hiru

44

berrogeita lau

45

berrogeita bost (berrogeita bortz)

46

berrogeita sei

47

berrogeita zazpi

48

berrogeita zortzi

49

berrogeita bederatzi

50

berrogeita hamar

51

berrogeita hamaika

52

berrogeita hamabi

53

berrogeita hamahiru

54

berrogeita hamalau

55

berrogeita hamabost (berrogeita hamabortz)

56

berrogeita hamasei

57

berrogeita hamazazpi

58

berrogeita hemezortzi (berrogeita hamazortzi)

59

berrogeita hemeretzi

60

hirurogei (hiruretan hogei)

61

hirurogeita bat (hiruretan hogeita bat)

62

hirurogeita bi (hiruretan hogeita bi)

63

hirurogeita hiru (hiruretan hogeita hiru)

64

hirurogeita lau (hiruretan hogeita lau)

65

hirurogeita bost (hiruretan hogeita bortz)

66

hirurogeita sei (hiruretan hogeita sei)

67

hirurogeita zazpi (hiruretan hogeita zazpi)

68

hirurogeita zortzi (hiruretan hogeita zortzi)

69

hirurogeita bederatzi (hiruretan hogeita bederatzi)

70

hirurogeita hamar (hiruretan hogeita hamar)

71

hirurogeita hamaika (hiruretan hogeita hamaika)

72

hirurogeita hamabi (hiruretan hogeita hamabi)

73

hirurogeita hamahiru (hiruretan hogeita hamahiru)

74

hirurogeita hamalau (hiruretan hogeita hamalau)

75

hirurogeita hamabost (hiruretan hogeita hamabortz)

76

hirurogeita hamasei (hiruretan hogeita hamasei)

77

hirurogeita hamazazpi (hiruretan hogeita hamazazpi)

78

hirurogeita hemezortzi (hiruretan hogeita hemezortzi)

79

hirurogeita hemeretzi (hiruretan hogeita hemeretzi)

80

laurogei (lauretan hogei)

81

laurogeita bat (lauretan hogeita bat)

82

laurogeita bi (lauretan hogeita bi)

83

laurogeita hiru (lauretan hogeita hiru)

84

laurogeita lau (lauretan hogeita lau)

85

laurogeita bost (lauretan hogeita bortz)

86

laurogeita sei (lauretan hogeita sei)

87

laurogeita zazpi (lauretan hogeita zazpi)

88

laurogeita zortzi (lauretan hogeita zortzi)

89

laurogeita bederatzi (lauretan hogeita bederatzi)

90

laurogeita hamar (lauretan hogeita hamar)

91

laurogeita hamaika (lauretan hogeita hamaika)

92

laurogeita hamabi (lauretan hogeita hamabi)

93

laurogeita hamahiru (lauretan hogeita hamahiru)

94

laurogeita hamalau (lauretan hogeita hamalau)

95

laurogeita hamabost (lauretan hogeita hamabortz)

96

laurogeita hamasei (lauretan hogeita hamasei)

97

laurogeita hamazazpi (lauretan hogeita hamazazpi)

98

laurogeita hemezortzi (lauretan hogeita heme-

99

laurogeita hemeretzi (lauretan hogeita hemeretzi)

100

ehun

101

ehun eta bat

102

ehun eta bi

200

berrehun

300

hirurehun

400

laurehun

500

bostehun (bortzehun)

600

seiehun

700

zazpiehun

800

zortziehun

900

bederatziehun

1.000

mila

1.200

mila eta berrehun

1.201

mila berrehun eta bat

1.984

mila bederatziehun eta laurogeita lau

1.000.000

milioi bat

10.000.000

hamar milioi

1.000.000.000

mila milioi (miliar bat)

 
 

Comments
Login for comment

You may be interested