Docutec Card

Amaia Urrejola, Zer da sexua?

Hemen daukazu Amaia Urrejola sexologoari egindako elkarrizketa.

Transcription:[+] Transcription:[-]

Zer da sexua?
Lehendabizi aipatzea sexua dela, bueno, dela kontzeptu bat polisemikoa, hau da, esanahi desberdinak dituela. Esan daitekeela kontsideratu daitekeela praktika bat, kontsideratu daiteke balore bat, kontsideratu daiteke gorputzeko atal bat, eta abar eta abar. Baina azkenean, ba nik sexologo bezala edo sexologia sustantibotik, behintzat, sexua ulertzen dugu dela, ez dela zerbait genitalekin egiten duguna, baizik eta dela garen hori: neska edo mutila izatea. Eta gero azkenean, sexualitatea izango litzateke gure garen hori, gure neska eta mutil izateko modu bakar eta errepika ezin hori, nola adierazten dugun. Bada adibidez, emozioen bitartez, sedukzioaren bitartez, desiren bitartez… Beraz, sexua da balore bat eta balore guztiak bezala, bueno ba kultibatu behar dugun zer edo zer. Nola? Azken finean, heziketaren bitartez.

Gurasoek seme-alabekin sexuaz hitz egiten dute?
Bueno, egia esan, familia guztietan egiten da sexu-heziketa, ze ezinezkoa da sexu-heziketa ez egitea, hau da, komunikatzea bezala ez? Ezinezkoa da ez komunikatzea. Ba honekin berdina gertatzen da. Orduan klaro, familia guztietan egiten da sexu-heziketa, baina klaro igual ez leku berdinetatik, ezta helburu berdinarekin (ere) eta emaitza askotan ez da hezkidetzailea izaten edo igual a priori guk nahi duguna. Ze bueno, segun eta helduek nola ikusten duten, nola ulertzen duten sexua edo sexualitatea. Asuntoa da, egia da, nahiz eta gero eta gehiago hitz egiten dugun gaiaren inguruan, eta ba sentsibilizatuta gaude azkenean dela denok zerbait daukaguna, denoi interesatzen zaiguna, eta denoi mugitzen gaituena pilo bat, ze azkenean dauka zerikusia mundu emozionalarekin, jarraitzen du tabua izaten, heriotza bezala. Orduan, noiz hitz egiten dugu askotan gaiaren inguruan? Bueno, ba urgentzietan, “Apaga fuegos” ez? Ba oso tipikoa da, noiz hasten dira gurasoak hitz egiten beraien seme-alabekin? Besteekin sexu-harremanetan hasten direnean. Besteekin e! Ze beraien buruarekin hasten direnean, bueno, hori ere kudeatzen dute ahal duten moduan, ez?

Eta helduok hitz egiten dugu sexuaz? Norekin?
Ba klaro baietz, eta pilo bat. Baina lehen bezala ez? Esan dugun bezala ez? Segun eta nondik ulertzen dugun sexua. Adibidez, Euskadin, hitz egiten dugu pilo bat ligatzeari buruz, sedukzioari buruz, pilo bat hitz egiten dugu, ez? Faltagatik edo dena delakoa. Baina hitz egiten dugu pilo bat, hitz egiten dugu asko. Gero ere bai, depende adibidez gure erotikan edo bikote-harremanetan, edo gure “Respuesta sexual humana” horren barruan zailtasunak suertatzen direnean, ba bueno depende pertsona, bueno depende gauza-pilo bat, faktore desberdinak: alde batetik, nolako izaera daukazun, ba ez bazara, nola gai hau intimitatearekin zerikusi zuzena eta emozioekin zerikusi zuzena duenez, badago jendea ez zaiona bere intimitatea partekatzea gustatzen eta orduan ba beste gai batzuk bezala agian ez du beste inorekin hitz egingo. Daude beste pertsona batzuk ba bere intimitatea duten harreman interpertsonal ugari badituzte, bueno, igual hitz egiten dezakete lagun artean, bikotean, familiarekin, lankideekin eta abar eta abar. Edo daude pertsona batzuk bakarrik hitz egiten dutela ezezagun profesionalekin: medikua, psikologoa, sexologoa kasu honetan. Eta inkluso ere bai ikusten dut ba ez ba gizon eta emakumeen artean igual desberdintasunak ere bai ez? Nola bueno, gizonei ere gehiago kostatzen zaie gauza hauei buruz hitz egitea.

 

Interesatzen zaizu

 
 

Comments
Login for comment

B1
Apr 8, 2016
Number: 2152097
Duration: 00:04:34
Number of visits: 3715