Exercises

Bizitzaren gorabeherak (BAGOAZ! B1-26)

- Ohitura osasungarriei buruzko informazio-orria prestatuko dugu.
- Pertsonaia historiko baten profila sortuko dugu, sare sozial batean argitaratzeko.

Gramatika:
Maiztasuna adierazteko moldeak: -(e)tik behin, -(e)tik -(e)ra, izena + ero
Denborazko esaldiak: duela/orain dela/badira…-(e)la/ez dira…-(e)la
Daten idazkera

Lexikoa:
-aro/-tzaro atzikiak: Bizitzaren aroak (haurtzaroa, nerabezaroa...)
Ohitura osasungarriak (elikadura, ariketa fisikoa, higienea...)
Biografietako hiztegia (bizitzako garaiak, ikasketak...)
 

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 

 Bagoaz! B1 - bilduma 

Interesatzen zaizu

 
 

Comments
Login for comment