Exercises

Telebista kontsumoa

Albiste bat irakurriko duzu. Zenbat ikusten dugu telebista? Gero, zenbakiak gogoratzen dituzun jakiteko, ariketa bat egingo duzu. Gainera, konparazio formak ere ikasiko dituzu.1. Ataza: Albiste laburra irakurri eta erantzuna topatu.

2. Ataza: Informazio okerra eta zuzen bilatu.

3. Ataza: Berridatzi esaldiak. Konparatiboak erabili eta informazioa zuzendu.

Interesatzen zaizu

  • Prime time-a aurreratu?

    Prime time-a aurreratu?

    Gainerako europarrek baino ia ordubete gutxiago egiten omen dugu lo hemen, besteak beste, telebista berandura arte ikusten geratzen garelako. Estatu espainiarrean, gauerdian, 18 milioi ikusle egoten dira telebistaren aurrean. Hori dela-eta, Espainiako Gobernuak prime time-a aurreratzeko proposamena egin die telebista-kateei.

    Prime time-a aurreratu?
 
 

Comments
Login for comment