Exercises

Kerman irainduta

Kerman komunean dagoela Kirmenen ahotsa entzun du. Hau sorpresa!

 Bideoa ikusi eta ariketa hauek egingo dituzu:

1. Bideoa laburtzeko esaldiak ordenatu 
2. Iraintzeko hitzak eta esanahiak lotu
3. Ni / Neu... bezalako izenordainak erabiliz ezezko esaldiak osatu
4. "Uste izan" duten galderak ordena egokian jarri
5. Elkarrizketa osatu

Interesatzen zaizu

 
 

Comments
Login for comment